visitors

Tuesday, November 16, 2010

பார்ப்பனீயம் பற்றிய சில அடிப்படைகள்

பார்ப்பனீயம் பற்றிய சில அடிப்படைகள்
-------------------------------------


ஒவ்வொரு பார்ப்பனரையும், மொத்த பார்பன சமூகத்தையும் வீடில்லாதவர்கள் என்றே சொல்லலாம்! பார்பனிய ஊடுருவல் எல்லா விதமான கட்டமைப்பிற்குள்ளும் புகுந்துவிடும், அதனை அழித்தும் விடும். ஒரு ஒட்டுண்ணியைப்போல அது புகுந்து இருப்பதை அழிக்கும். அதுவே பார்பனர்களின் நடைமுறை. ஒரு நாட்டினுள் காளான்களைப்போல வளர்ந்து அந்த நாட்டு மக்களின் ரத்ததினில் புகுந்து தொற்றிகொள்ளும்!

சுருக்கமாக சொல்லவேண்டுமென்றால் இந்த ஒட்டுண்ணி சமுகமே பார்பன சமூகமாகும்! எல்லா மக்களும் எல்லா தேசங்களும் இவர்களுக்கு எதிராக இருந்தால்தான் இவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியும்!!

பார்ப்பனீயம் வாழ்ந்த இடங்களில் அவை எதையம் கட்டவில்லை, நிறுவவில்லை. இருப்பதைஎல்லாம் உரிந்து, கிழித்து அழித்து தன்னை மட்டும் நிரப்பிக்கொண்ட சமூகம்தான் பார்பனர்கள். ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகாலங்களாக இவர்கள் இந்த சமூகத்தில் அன்னியராக இருந்து கொண்டே நம்முடைய கலாச்சாரங்களை அழித்து, நம்முடைய உயர்வை தடுத்து, நம்முடைய சமூகத்தை சீரழித்தவர்கள். நம்முடைய சமூகத்திலுள் பார்ப்பனீயம் மிக நைச்சியமாக புகுந்து தன்னின் நரிகுணத்தால் நம்மை அடிமைபடுத்தி, தன்னை மட்டும் நிலைநாட்டும் வேலையை மட்டுமே செய்தது.

சரித்திரத்தை பார்த்தால் தெரியும், பார்பனர்களை பற்றி நம் முன்னோர்கள் சொன்னவை என்னவென்று. பார்பனன் என்பவன் ஒரு அழித்தல் பிரதிநிதி. தன்னை மட்டுமே வளர்த்துகொள்ளும் ஒரு அழுகிய சமூகம் என்று தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

பார்ப்பனீயம் என்பது பொய்மையின் அடையாளம், தற்குறி நோக்கு மற்றும் அதிகார வர்கத்தின் மொத்த உருவம்!பல நூறு ஆண்டுகளாக இந்த பார்பனர்கள் நம் திராவிட நாட்டினுள் ஊடுருவி அநியாயம் மேல் அநியாங்களை செய்தார்கள். அவர்களின் ஒரே குறிக்கோள், எப்படியாவது ஏதாவது மாய்மாலங்கள் செய்து அதிகாரத்தை செலுத்த வேண்டும், மற்றவர்களை அடிமையாக வைக்க வேண்டுமென்பதே!

நம்மைப்போல நல்ல நாகரீகத்தை அடிப்படையாக கொண்டவர்கள் பல உன்னதமானவைகளை கட்டி அமைத்தார்கள். நாடுள்ளவர்கல்தான் அந்தமாதிரியான உன்னதத்தன்மையை அமைக்க முடியும். ஆனால் பார்பனர்களோ, அது எதுவும் இல்லாதவர்கள். வந்தேறிகளாக, பிச்சை காரர்களாக வந்தவர்கள் இவர்கள். உண்மையாக, அத்தகைய நாடில்லாத வந்தேறி பார்பனர்கள் எவ்விதமான நாகரீக உருவாக்குதலும் செய்யாத செய்யத்தெரியாத ஆதிவாசிகளே! இவர்களுக்கு பெருமையாக சொல்லிக்கொள்ள சரித்திரம் ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றுமிலாத புராணங்களை தவிர! ஆனாலும் இன்றுவரை பார்பனரும் பார்பனீயம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது தங்கள் உழைப்பினால் இல்லை, மாற்றானின் உழைப்பினால்தான்!

பார்ப்பனீயம் என்பது மண்ணின் மைந்தர்களின் செல்வங்களை கொள்ளை அடிக்கும் ஒரு திருடர் கூட்டமே, மேலும் மண்ணின் மைந்தர்களின் கலாசாரத்தை நசுக்கி தங்களின் ஒட்டுண்ணி முறையை பயன்படுத்தி அங்கே ஒட்டிக்கொள்ளும் திருடர்களே பார்பனர்கள்! பல ஆயிரம் வருடங்களாக இதே இரட்டை முகத்தை வைத்துக்கொண்டு கொட்டமடிக்கிறார்கள் பார்ப்பனர்கள்!

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பார்பனர்கள் நம் மக்களை ஏமாற்றி எல்லா செல்வங்களையும் வளங்களையும் அபகரித்தார்கள். வாழ்வின் எல்லா நல்லவைகளையும் தனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்று வைத்துக்கொண்டு மற்றவர்களை ஒதிக்கினார்கள். அப்படி இருந்தும் பார்பனர்களை நாம் வதைக்கிறோம் என்று வாய்கூசாமல் சொல்லுகிறார்கள். அனால் நடந்ததோ, இந்த பார்பனர்களின் திருட்டுத்தனம்தான்!

இவ்வளவு நடந்த பின்னர் பாவப்பட்ட பார்பனன் என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை.

வரலாறு தெளிவாக சொல்லுகிறது பார்பனர்கள் வீடில்லா வந்தேறிகள் மட்டுமே, நிலையான இடமில்லா ஒட்டுண்ணிகள் மட்டுமே என்று. இன்றுவரை மண்ணின் மைந்தர்களான நமக்கு ஒரு சாபக்கேடாக இருப்பது பார்பனர்களே. ஒரு முறை பிறந்து வாழ மட்டுமே படைக்க பட்டவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் இவர்கள், அந்த ஒரு முறை கூட இருக்க வேண்டாம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் மட்டுமே இருக்க தகுதி பெற்றவர்கள்!!!


-----..............ஒரிஜினல் கீழே...............................

Background: Hermann Esser was one Hitler’s early followers, and second perhaps only to Julius Streicher in crude Jew-baiting. The opening chapter of his 1939 book The Jewish World Plague gives a good example of his style. He finished this edition of the book in January 1939, two months after the anti-Semitic violence of 9 November 1938. Esser feels no sympathy. He suggests the Jews only got what they deserved. The rest of the book continues along similar lines. This is tough material to translate in a way that conveys the style of the original. The book was first published before 1933.

The source: Hermann Esser, Die jüdische Weltpest (Munich: Zentralverlag der NSDAP, 1939), pp. 9-12.


--------------------------------------------------------------------------------
The Jewish World Plague

by Hermann Esser
--------------------------------------------------------------------------------

Fundamentals of the Jewish Question

The treacherous murder of the young German diplomat Ernst vom Rath in the office of the German embassy in Paris on 7 November 1938 by a 17-year-old Jew named Herschel Grünspan is rightly viewed by the entire German people as a contemptible sneaky attack on Adolf Hitler’s new Greater Germany. Eighty million people were touched in the depth of their being; justified outrage erupted. According to their own figures, the Jews, who had been living very well among the German people for centuries, were worth a total of 8 billion marks. When the Reich government required them to pay a penalty of a billion marks, the Jewish-democratic world press howled as if Jews in National Socialist Germany were starving and going to the dogs

Each German reads with fury what foreign journalists, paid by and working for Jewish money, write about Germany’s domestic affairs.

Still, one is surprised that even today one occasionally finds citizens who feel sorry about the money the Jews had to pay, and who in their pubs or family conversations speak about the “poor Jews.” These attitudes prove that, despite constant National Socialist education about the Jewish world plague, there remains much to be done, particularly among the “intellectuals.”

The knowledge of the Jew must be brought to every attic and every corner of Greater Germany, the knowledge that the Jew was a world plague from the beginning, remained so for millennia, and will forever remain one.

Each Jew individually, and Jewry as a whole, is without a home. Jewry undermines every people and every state that it infiltrates. It feeds as a parasite and a culture-killing worm in the host people. It grows and grows like weeds in the state, the community, and the family and infests the blood of humanity everywhere.

In brief, that is the pestilential nature of Jewry, against which every people, every state, every nation must, should, and wants to defend itself if it does not want to be the victim of this bloody plague.

Wherever Jewry has appeared, it has never built anything. It has always and everywhere destroyed or torn down, sucking others dry to fill itself. From the days of the Romans to our day, Jewry in every century, in every people, was and remained a foreign body, a destroyer of real and ideal values, a denier of any upward progress, a plague for body and soul. It sneaks in through deceit and treachery, trickery and slyness, murder and assault, understanding how to establish itself.

Throughout history the poets and philosophers, the leaders of industry and science, the leading lights of art and culture, statesmen and economists whose blood was not infected by the Jews, have warned against the Jew in every century. They proclaimed openly and clearly what he is: the plague. From Tacitus to Schopenauer, from Giordano Bruno to Mommsen and Treitscke, the intellectual heroes of every age have called the Jew the demon of decay, the ferment of decomposition, as the misfortune of the peoples or of humanity. In the New Testament, the Jews were in Christ’s words the “sons of the Devil.”

Jewry is the embodiment of materialism, the epitome of sensuality, of greed, of dishonesty, of selfishness, of heartlessness, and the lust for power.

Over the centuries, Jewry has infiltrated every nation and every people, committing with crime after crime. Today it is on top, tomorrow at the bottom, without honor or a sense of honor. It has but one thing: a greedy lust for possession and power, for fame, for suppressing and enslaving the surrounding world. The cultured peoples, both today and in the past, create and build, proving their worth as the creators and advancers of culture. Jewry was and remains only the corrupter and destroyer of culture. Everything healthy and great is rooted only in the national. The foundation of a state and the fundamentals of a culture can only be national. Jewry can never be great, can never create culture, for it is not a people, but rather only a corrupt mixture of inferior desert tribes with no national life or longing, with no proud and famous past. Jewry has always lived from day to day, not from labor but amassing earthy treasures as its first goal. Even Abraham, Isaac and Jacob received this revelation upon leaving Egypt:

“I shall lead you to the land of your fathers and give you large and beautiful cities that you did not build, and houses full of things that you did not gather, and fallen trees that you did not cut, vineyards and olive groves that you did not plant, and you will eat and be satisfied (Deuteronomy 6:10ff.)

Just as the Jews conquered their “Promised” Land, so it has been with the Jews over the years down to this very day. They come as “foreigners,” as “beggars,” slinking and groveling, with false humility and dishonest respect. Once they have swindled their way to something, they become thieves and bloodsuckers, either openly or in secret. They turn into thieving and murderous Bolshevist hordes for their host peoples. That happens everywhere.

Jewry has shown itself to be the thief of the material possessions of the host peoples, as a destroyer of culture and as a parasite everywhere and in every way from the dim past through the present day. The double face of Judah grins through the millennia.

The Jew bewitches and exploits the gullible, the ignorant, the trusting. He reserves for himself all the advantages of Mammon and capitalism, wealth and treasures, all the joys and pleasures of life. Yet for 3,000 years the Jew has complained about oppression and persecution, about hatred and prejudice against him. But the Jewry has gathered and swindled the world’s money. The Jews are so oppressed and enslaved that around 17 million of them have gathered about 200 billion marks.

One can hardly speak and write about “poor” Jews.

The history of every age and nation proves, page by page and chapter by chapter, that Jewry always and everywhere has been a homeless racial mish-mash, a world plague. It has remained a world plague to this day and will remain a world plague for all eternity. That is its “chosenness” from all the peoples of the earth, a “chosenness” of destructive pestilence for the world and for mankind.


Die jüdische Weltpest (Munich: Zentralverlag der NSDAP, 1939), pp. 9-12.

Saturday, November 6, 2010

நாஜிகளின் யூத வெறுப்பு எழுத்துக்களும் நம்ம ஊரு பார்பன வெறுப்பு எழுத்துக்களும்! - ஒரு மொழி பெயர்ப்பு!

நாஜிகளின் யூத வெறுப்பு எழுத்துக்களும் நம்ம ஊரு பார்பன வெறுப்பு எழுத்துக்களும்!
-----------------------------------------------------------------------------
- ஒரு மொழி பெயர்ப்பு!
------------------------

என்னுடைய முந்தைய பதிவிற்கு பல ஹிட்டுகள் கிடைத்தது புரிகிறது (ஆனால் கமெண்டு வராது, ஓரிரண்டை தவிர). சில ஈமெயில்களும் வந்தன, எழுதப்பட்டதின் ஞாயத்தை பாராட்டி. இன்றைக்கு நேரம் கிடைத்ததால், இதைப்பற்றி மேலும் ஒரு பதிவு கண்டிப்பாக போடவேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன். கிடைத்தது கொஞ்சம் நேரம்.

முதலில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது, இங்கே நான் ஒரு சமுதாயத்தை நிந்தித்து எழுதியதைபோல பல பல பதிவுகள் வந்து விட்டன. இதை விட கொச்சையாக செமத்தியாக, கண்டபடி வந்திருக்கின்றது, வந்து கொண்டிருக்கிறது, வரும்! ஆகையால் இது ஒன்றும் புதிதல்ல.

கீழே உள்ள பதிவு, அதாவது "பார்ப்பன அடிவருடிகளின் விவாதங்களுக்கு பத்து பதில்கள்" உண்மையாக நான் எழுதியது இல்லை. சொல்லப்போனால், அது தமிழில் எழுதப்பட்டதே இல்லை. இன்னும் சொல்லவேண்டுமென்றால், இது பார்ப்பனரை பற்றி எழுதப்பட்டதே அல்ல. என்ன குழும்புகிறதா? ஒரு வரியில் சொல்லவேண்டுமென்றால், ஒரு யூதர்கள் என்பதை எடுத்து பார்பனர் என்று போட்டு, சில மாற்றங்களை மட்டும் செய்து (அதாவது மைய கருத்து மாறாமல்) தமிழாக்கமும் செய்தேன். அவ்வளவுதான்!

குழப்பம் தெளிவடைய கீழே இருப்பதை கவனமாக படியுங்கள்!

-------------------------------------
German (NAZI) Propaganda Archive
-------------------------------------

Background: The Nazis were always worried about those Germans who did not accept anti-Semitism. In this article from the party monthly for propagandists, the writer provides ten responses to the most common objections they encountered to Nazi anti-Semitic measures. These were arguments intended for everyday use in conversation with fellow citizens.

The source: Kurt Hilmar Eitzen, “Zehn Knüppel wider die Judenknechte,” Unser Wille und Weg (6) 1936, pp. 309-310.


--------------------------------------------------------------------------------

Ten Responses to Jewish Lackeys

by Kurt Hilmar Eitzen


--------------------------------------------------------------------------------

There are still Jewish lackeys today who attempt to disrupt our storm attack on the Jewish world rulers, trying to stop us or even cause us to fall. The following hints show how one can reply to these arguments by our opponents, or even turn their arguments against them.

Argument 1: “You say that religion is a private matter. But you fight against the Jewish religion!” Counterargument: “Actually, the Jewish religion is nothing other than a doctrine to preserve the Jewish race.” (Adolf Hitler). “In resisting all government attempts to nationalize them, the Jews build a state within the state (Count Helmuth von Moltke). “To call this state a ‘religion’ was one of the cleverest tricks ever invented.” (Adolf Hitler). “From this first lie that Jewry is a religion, not a race, further lies inevitably follow.” (Adolf Hitler).

Argument 2: “There are decent Jews, after all!” — Counterargument: “This little phrase ‘after all’ proves that they are rare exceptions of no significance to our battle against Jewry as a whole. But Martin Luther saw four hundred years ago that this “decency,” proven by charitable deeds done in as public a manner as possible, is nothing but a hidden cost of business, to repaid a thousand times by uneducated Germans. “Know, dear Christian, and have no doubts about it, that next to the Devil you have no more bitter, poisonous and determined enemy than a genuine Jew. . . If they do something good for you, it is not because they love you, but because they need room to live with us, so they have to do something. But their heart remains as I have said!”

Argument 3: “The Jew has better prices than the German businessman.” — Counterargument: Any crook can sell junk. Jewish crooks have driven thousands of German businessmen to bankruptcy with the glittering trash in their department store palaces. When someone does get good products more cheaply from the Jews than from Germans, it is only because the united Jewish firms force down prices from the manufacturers, which means reducing workers’ wages. He who has bought good products cheaply from the Jew should never forget that the curse of a German worker and the tears of his hungry children come with them!

Argument 4: “There are also ‘white Jews’ [i.e., Gentiles who are as bad as Jews]. — Counterargument: “That speaks against the Jews, not for them! The fact that one calls the crooks among us ‘white Jews’ is proof that being a Jew implies something bad. Otherwise, one would call crooked Jews ‘yellow Christians.’ The fact that there are so many ‘white Jews’ among us proves that the destructive Jewish spirit has already infected wide circles of our population. It is a warning to us that we have to take up the battle against the Jewish world plague everywhere.” (Joseph Goebbels). That is why Point 24 of our party program states: “The party battles the Jewish-materialistic spirit within and outside of us.”

Argument 5: “Mr. Levi is not a Jew, since he has been baptized!” — Counterargument: As we have already shown, Jewry is not a religion. The Führer pointed that out in a sarcastic manner during the period of struggle [1919-1933] when he said that it was a peculiar sort of religion when one could smell its adherents from a great distance! No, a Jew always remains a Jew. Chaim Herz Bückeberg, better known as “Heinrich Heine,” joked: “Are these long noses a kind of uniform that allows the God King Jehovah to recognize his old body guard, even if they have deserted?” “I have no desire to convert the Jews,” Martin Luther wrote, “since that is impossible.” A Jew remains a Jew. “In case of need, a dose of baptismal water saves both business and Jewry at the same time!” (Adolf Hitler).

Argument 6: “It is true that Mr. Moses Freundenstein is a Jew, but his parents and grandparents lived here. He is one of our old established citizens.” — Counterargument: Just as a goat does not become a horse, even if his father and grandfather were in the same stall, a Jew can never become a German, even if his ancestor came to Germany as a peddler in Varus’ army [during the Roman era].

Argument 7: “The Jew is a human being too!” — Counterargument: “Of course the Jew is a human being too. None of us has ever doubted it. But a flea is also an animal. But not a very pleasant one. Since a flea is not a pleasant animal, we have no duty to protect and defend it, to take care of it so that it can bite and torment and torture us. Rather, we make it harmless. It is the same with the Jews.” {Joseph Goebbels).

Argument 8: “Everything with a human face is equal.” — Counterargument: Thirteen years ago, the “Stürmer” carried a cartoon. In it, a miserable pig looked up from his sty to a royal lion. “Everything with an animal face is equal!” But what did the lion growl in reply? “That’s what you swine would like to think!”

Argument 9: “Anti-Semitism is only something for idiots!” Counterargument: One no longer hears this lie in National Socialist Germany. But one still reads it in the Jewish emigre press abroad, and Jews whisper it here and perhaps some Jewish lackeys still think that. We smile in response, and note that the Jews have never produced a single creative man, but that all great men in every country have been implacable opponents of the Jews. Some “intellectuals” may be distressed when one doubts their understanding, but we will follow the battle cry against Judah that all of the great men of our past have made!

Argument 10: “Can you live with the uproar and accept responsibility for the misery that the laws of the Third Reich bring to thousands of Jewish families?” — Counterargument: “It is almost a miracle that absolutely nothing has happened to Jews in Germany, but rather that only gradually the rights they stole from the Germans in politics and culture have been restored.” (Alfred Rosenberg). But even if a few hundred Jewish families in Germany really did have to go hungry, what is that against the many millions of German families that the Jew murdered over the course of centuries through wars, revolutions, and civil strife, not to mention those ruined through usury and fraud. “In the battle between the races, there is no truce. If you are determined finally to defend yourself, German people, then be pitiless!” (Adolf Hitler)

-------------------------------------------------------------------------------------

இன்னமும் புரியவில்லை என்றால், நாஜிகள், அதாவது பாசிஸ்டு அயோக்கியர்கள், ஹிட்லரின் அடியாட்கள் யூத சமுதாயத்தை பற்றி எழுதி தள்ளியதுதான் மேலே உள்ளது. அதாவது நாஜிகளின் மிக முக்கியமான பிரச்சார பீரங்கி ஒருவர் எழுதிபோட்ட ஒன்றுதான் அது. இது நாசிகளின் பிரச்சார குழு வெளியிட்ட அறிக்கையிலிருந்து எடுக்கபட்டது.
அவர்களின் அதிகாரபூர்வமான வெளியீடுகள் இவை. இதை போல ஒரு சாரர் மீதான வெறுப்பை கக்கும் வெளியீடுகள் பல உள்ளன.

அதில் ஒன்றை நான் எடுத்து அதில் உள்ள யூதன் எனும் சொல்லை எடுத்து பார்பனன் என்று போட்டேன். அதை செய்தவுடன், நம்ம பதிவுலகில் எழுதப்படும் பார்பன வெறுப்பின் ஞாயங்களுக்கும் நாஜிகள் சொல்லும் யூத வெறுப்பின் ஞாயங்களுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றுமே இல்லை என்று புரிகிறது.

நாஜிகள் செய்தது பொய் பிரச்சாரங்கள். ஒரு சமுதாயத்தின் மேல் வெறுப்பை பாயவிட்டு, அதில் தன்னின் கொள்ளை அடிக்கும் நடவடிக்கைகளை மறைத்து குளிர் காய , யூதனால் ஆபத்து, யூதர்கள்தான் எல்லா தவறுக்கும் காரணம் என்ற மாய வலை நெய்தவர்கள். நல்ல வேளை, இன்று இதை உலகமே உணர்ந்து அதற்க்கு பெயர்தான் பாசிசம் என்று புரிந்து கொண்டுவிட்டது.

ஆனால் நம்ம ஊரில் மட்டும் அது வேறு பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது! அதாவது நாஜிகள் செய்தது பாசிசம், ஆனால் நம்ம ஊரில் அதன் பெயர் "பகுத்தறிவு"

வாழ்க பகுத்தறிவு!!!!!

(இதை போல பல நாஜி பிரச்சாரங்களை நான் படித்தேன். அவை எதிலும் நம்ம ஊரு பகுத்தறிவு மற்றும் முற்போக்கு அறிவாளிகளின் எழுத்திற்கும் நாஜிகளின் யூத வெறுப்பு எழுத்துகளுக்கும் வித்தியாசமே இருப்பதாக தெரியவில்லை. ஆகவே பகுத்தறிவு வழி = நாஜி வழி என்று சொல்லலாம்)