visitors

Saturday, November 6, 2010

நாஜிகளின் யூத வெறுப்பு எழுத்துக்களும் நம்ம ஊரு பார்பன வெறுப்பு எழுத்துக்களும்! - ஒரு மொழி பெயர்ப்பு!

நாஜிகளின் யூத வெறுப்பு எழுத்துக்களும் நம்ம ஊரு பார்பன வெறுப்பு எழுத்துக்களும்!
-----------------------------------------------------------------------------
- ஒரு மொழி பெயர்ப்பு!
------------------------

என்னுடைய முந்தைய பதிவிற்கு பல ஹிட்டுகள் கிடைத்தது புரிகிறது (ஆனால் கமெண்டு வராது, ஓரிரண்டை தவிர). சில ஈமெயில்களும் வந்தன, எழுதப்பட்டதின் ஞாயத்தை பாராட்டி. இன்றைக்கு நேரம் கிடைத்ததால், இதைப்பற்றி மேலும் ஒரு பதிவு கண்டிப்பாக போடவேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன். கிடைத்தது கொஞ்சம் நேரம்.

முதலில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது, இங்கே நான் ஒரு சமுதாயத்தை நிந்தித்து எழுதியதைபோல பல பல பதிவுகள் வந்து விட்டன. இதை விட கொச்சையாக செமத்தியாக, கண்டபடி வந்திருக்கின்றது, வந்து கொண்டிருக்கிறது, வரும்! ஆகையால் இது ஒன்றும் புதிதல்ல.

கீழே உள்ள பதிவு, அதாவது "பார்ப்பன அடிவருடிகளின் விவாதங்களுக்கு பத்து பதில்கள்" உண்மையாக நான் எழுதியது இல்லை. சொல்லப்போனால், அது தமிழில் எழுதப்பட்டதே இல்லை. இன்னும் சொல்லவேண்டுமென்றால், இது பார்ப்பனரை பற்றி எழுதப்பட்டதே அல்ல. என்ன குழும்புகிறதா? ஒரு வரியில் சொல்லவேண்டுமென்றால், ஒரு யூதர்கள் என்பதை எடுத்து பார்பனர் என்று போட்டு, சில மாற்றங்களை மட்டும் செய்து (அதாவது மைய கருத்து மாறாமல்) தமிழாக்கமும் செய்தேன். அவ்வளவுதான்!

குழப்பம் தெளிவடைய கீழே இருப்பதை கவனமாக படியுங்கள்!

-------------------------------------
German (NAZI) Propaganda Archive
-------------------------------------

Background: The Nazis were always worried about those Germans who did not accept anti-Semitism. In this article from the party monthly for propagandists, the writer provides ten responses to the most common objections they encountered to Nazi anti-Semitic measures. These were arguments intended for everyday use in conversation with fellow citizens.

The source: Kurt Hilmar Eitzen, “Zehn Knüppel wider die Judenknechte,” Unser Wille und Weg (6) 1936, pp. 309-310.


--------------------------------------------------------------------------------

Ten Responses to Jewish Lackeys

by Kurt Hilmar Eitzen


--------------------------------------------------------------------------------

There are still Jewish lackeys today who attempt to disrupt our storm attack on the Jewish world rulers, trying to stop us or even cause us to fall. The following hints show how one can reply to these arguments by our opponents, or even turn their arguments against them.

Argument 1: “You say that religion is a private matter. But you fight against the Jewish religion!” Counterargument: “Actually, the Jewish religion is nothing other than a doctrine to preserve the Jewish race.” (Adolf Hitler). “In resisting all government attempts to nationalize them, the Jews build a state within the state (Count Helmuth von Moltke). “To call this state a ‘religion’ was one of the cleverest tricks ever invented.” (Adolf Hitler). “From this first lie that Jewry is a religion, not a race, further lies inevitably follow.” (Adolf Hitler).

Argument 2: “There are decent Jews, after all!” — Counterargument: “This little phrase ‘after all’ proves that they are rare exceptions of no significance to our battle against Jewry as a whole. But Martin Luther saw four hundred years ago that this “decency,” proven by charitable deeds done in as public a manner as possible, is nothing but a hidden cost of business, to repaid a thousand times by uneducated Germans. “Know, dear Christian, and have no doubts about it, that next to the Devil you have no more bitter, poisonous and determined enemy than a genuine Jew. . . If they do something good for you, it is not because they love you, but because they need room to live with us, so they have to do something. But their heart remains as I have said!”

Argument 3: “The Jew has better prices than the German businessman.” — Counterargument: Any crook can sell junk. Jewish crooks have driven thousands of German businessmen to bankruptcy with the glittering trash in their department store palaces. When someone does get good products more cheaply from the Jews than from Germans, it is only because the united Jewish firms force down prices from the manufacturers, which means reducing workers’ wages. He who has bought good products cheaply from the Jew should never forget that the curse of a German worker and the tears of his hungry children come with them!

Argument 4: “There are also ‘white Jews’ [i.e., Gentiles who are as bad as Jews]. — Counterargument: “That speaks against the Jews, not for them! The fact that one calls the crooks among us ‘white Jews’ is proof that being a Jew implies something bad. Otherwise, one would call crooked Jews ‘yellow Christians.’ The fact that there are so many ‘white Jews’ among us proves that the destructive Jewish spirit has already infected wide circles of our population. It is a warning to us that we have to take up the battle against the Jewish world plague everywhere.” (Joseph Goebbels). That is why Point 24 of our party program states: “The party battles the Jewish-materialistic spirit within and outside of us.”

Argument 5: “Mr. Levi is not a Jew, since he has been baptized!” — Counterargument: As we have already shown, Jewry is not a religion. The Führer pointed that out in a sarcastic manner during the period of struggle [1919-1933] when he said that it was a peculiar sort of religion when one could smell its adherents from a great distance! No, a Jew always remains a Jew. Chaim Herz Bückeberg, better known as “Heinrich Heine,” joked: “Are these long noses a kind of uniform that allows the God King Jehovah to recognize his old body guard, even if they have deserted?” “I have no desire to convert the Jews,” Martin Luther wrote, “since that is impossible.” A Jew remains a Jew. “In case of need, a dose of baptismal water saves both business and Jewry at the same time!” (Adolf Hitler).

Argument 6: “It is true that Mr. Moses Freundenstein is a Jew, but his parents and grandparents lived here. He is one of our old established citizens.” — Counterargument: Just as a goat does not become a horse, even if his father and grandfather were in the same stall, a Jew can never become a German, even if his ancestor came to Germany as a peddler in Varus’ army [during the Roman era].

Argument 7: “The Jew is a human being too!” — Counterargument: “Of course the Jew is a human being too. None of us has ever doubted it. But a flea is also an animal. But not a very pleasant one. Since a flea is not a pleasant animal, we have no duty to protect and defend it, to take care of it so that it can bite and torment and torture us. Rather, we make it harmless. It is the same with the Jews.” {Joseph Goebbels).

Argument 8: “Everything with a human face is equal.” — Counterargument: Thirteen years ago, the “Stürmer” carried a cartoon. In it, a miserable pig looked up from his sty to a royal lion. “Everything with an animal face is equal!” But what did the lion growl in reply? “That’s what you swine would like to think!”

Argument 9: “Anti-Semitism is only something for idiots!” Counterargument: One no longer hears this lie in National Socialist Germany. But one still reads it in the Jewish emigre press abroad, and Jews whisper it here and perhaps some Jewish lackeys still think that. We smile in response, and note that the Jews have never produced a single creative man, but that all great men in every country have been implacable opponents of the Jews. Some “intellectuals” may be distressed when one doubts their understanding, but we will follow the battle cry against Judah that all of the great men of our past have made!

Argument 10: “Can you live with the uproar and accept responsibility for the misery that the laws of the Third Reich bring to thousands of Jewish families?” — Counterargument: “It is almost a miracle that absolutely nothing has happened to Jews in Germany, but rather that only gradually the rights they stole from the Germans in politics and culture have been restored.” (Alfred Rosenberg). But even if a few hundred Jewish families in Germany really did have to go hungry, what is that against the many millions of German families that the Jew murdered over the course of centuries through wars, revolutions, and civil strife, not to mention those ruined through usury and fraud. “In the battle between the races, there is no truce. If you are determined finally to defend yourself, German people, then be pitiless!” (Adolf Hitler)

-------------------------------------------------------------------------------------

இன்னமும் புரியவில்லை என்றால், நாஜிகள், அதாவது பாசிஸ்டு அயோக்கியர்கள், ஹிட்லரின் அடியாட்கள் யூத சமுதாயத்தை பற்றி எழுதி தள்ளியதுதான் மேலே உள்ளது. அதாவது நாஜிகளின் மிக முக்கியமான பிரச்சார பீரங்கி ஒருவர் எழுதிபோட்ட ஒன்றுதான் அது. இது நாசிகளின் பிரச்சார குழு வெளியிட்ட அறிக்கையிலிருந்து எடுக்கபட்டது.
அவர்களின் அதிகாரபூர்வமான வெளியீடுகள் இவை. இதை போல ஒரு சாரர் மீதான வெறுப்பை கக்கும் வெளியீடுகள் பல உள்ளன.

அதில் ஒன்றை நான் எடுத்து அதில் உள்ள யூதன் எனும் சொல்லை எடுத்து பார்பனன் என்று போட்டேன். அதை செய்தவுடன், நம்ம பதிவுலகில் எழுதப்படும் பார்பன வெறுப்பின் ஞாயங்களுக்கும் நாஜிகள் சொல்லும் யூத வெறுப்பின் ஞாயங்களுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றுமே இல்லை என்று புரிகிறது.

நாஜிகள் செய்தது பொய் பிரச்சாரங்கள். ஒரு சமுதாயத்தின் மேல் வெறுப்பை பாயவிட்டு, அதில் தன்னின் கொள்ளை அடிக்கும் நடவடிக்கைகளை மறைத்து குளிர் காய , யூதனால் ஆபத்து, யூதர்கள்தான் எல்லா தவறுக்கும் காரணம் என்ற மாய வலை நெய்தவர்கள். நல்ல வேளை, இன்று இதை உலகமே உணர்ந்து அதற்க்கு பெயர்தான் பாசிசம் என்று புரிந்து கொண்டுவிட்டது.

ஆனால் நம்ம ஊரில் மட்டும் அது வேறு பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது! அதாவது நாஜிகள் செய்தது பாசிசம், ஆனால் நம்ம ஊரில் அதன் பெயர் "பகுத்தறிவு"

வாழ்க பகுத்தறிவு!!!!!

(இதை போல பல நாஜி பிரச்சாரங்களை நான் படித்தேன். அவை எதிலும் நம்ம ஊரு பகுத்தறிவு மற்றும் முற்போக்கு அறிவாளிகளின் எழுத்திற்கும் நாஜிகளின் யூத வெறுப்பு எழுத்துகளுக்கும் வித்தியாசமே இருப்பதாக தெரியவில்லை. ஆகவே பகுத்தறிவு வழி = நாஜி வழி என்று சொல்லலாம்)

No comments: